WELKOM

-

Wij heten u graag welkom op de homepagina van de uitvaartvereniging
“De Laatste Eer” Beerzerveld en omstreken. Onder de verschillende tabbladen is de nodige
informatie te vinden over onze vereniging. Wij hopen u met deze website als leden (en niet-leden)
op weg te kunnen helpen en de nodige informatie te kunnen verstrekken.

 

Over Ons

Een uitvaart (begrafenis of crematie) is een emotioneel gebeuren waarbij de nabestaanden doorgaans niet zozeer de behoefte hebben zich bezig te houden met de bekostiging ervan.

Toch getuigt het van menselijk respect om de financiele verantwoordelijkheden zelf te dragen. Het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging kan hierin een geruststellende gedachte zijn. Een vereniging heeft een vertrouwd en intiem karakter en geeft zoveel mogelijk invulling aan de wijze waarop mensen een uitvaart geregeld willen zien. Zo een vereniging is D.L.E. Beerzerveld e.o., met inmiddels ruim 1600 leden.

 

 

 

 

De vereniging is lid van de landelijke organisatie NARDUS, het overkoepelende orgaan voor samenwerkende uitvaartorganisaties. Deze vereniging (Nardus) heeft ten doel het behartigen van de belangen van uitvaart-organisaties

die zich richten op het begeleiden en verzorgen van de uitvaart van natuurlijke personen in de lokale of regionale omstandigheden context , en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

 

Bestuur

L. Hofsink

Marienberg
Voorzitter

H.G.Herbert

Bergentheim
Sec./penningmeester

G.J.Rensink

Beerze
Vice-voorzitter

H.G.Herbert

Bergentheim
Ledenadministratie

L. Jaspers

Marienberg
Bestuurslid

J.Bolks

Beerzerveld
Bestuurslid

M.van der Hoeven

Beerzerveld
Bestuurslid

J.Maathuis

Beerzerveld
Bestuurslid

Doelstelling

De vereniging, opgericht 15 maart 1915, stelt zich ten doel de uitvaart van haar leden zo goed mogelijk
te doen verzorgen en heeft tevens tot doel om ten behoeve van haar leden op onderlinge grondslag een bijdrage te
verstrekken in de kosten van die uitvaart. Dit gebeurt door uitkering van de vergoeding. De vereniging regelt en verzorgt de
uitvaart al jaren met een vertrouwde en bekende ondernemer.

Bij overlijden Vasse bellen

Wij verzoeken u bij sterfgevallen contact op te nemen met uitvaartverzorging Vasse te Hardenberg,

tel. 0523- 261454.

Indien de uitvaart niet door uitvaartverzorging Vasse kan worden verzorgd, zal er contact door hen worden opgenomen met een uitvaartonderneming in de betreffende regio, zodat de uitvoering en de kwaliteit van de uitvaart geheel gewaarborgd blijft en u de rechtmatige vergoedingen ontvangt.